Share this content on Facebook!
3 Jun 2016
MIGRENE (migrene)
Legevitenskapen i den vestlige verden blir stadig bedre. Vi har utryddet flere sykdommer, og funnet vaksiner som beskytter oss mot atter andre. Men når det gjelder problemer i forhold til rygg- og nakkeområdet har vi fremdeles en vei igjen å gå. Er du blant de som ikke ser ut til å bli bedre av styrkende nakkeøveser? Da kan det være du burde fortsette å lese. I detteinnleggetviljegskriveom alternative behandlingsformer for degsomsliter med spenninger i nakkeogrygg.


NATURLIG BEHANDLING (natural treatment)

Da jegstartetbehandling hos fysioterapeut i 2001, fordijeghaddeproblemer i øvredelavryggognakke, fikkjegstadighøre at problemeneskyldtessvakrygg. Dettefikkmegtil å ta styrketreningpåalvor, men 15 år med riktigogvarierttreninghjalpikke. Detskulle vise seg at detikkevar her problemenelå i detheletatt.

Det er selvsagt en del som har problemer med nakke på grunn av manglende styrke i muskulatur. Skal skal vi tro forskerne selv er det likevel muskulære spenninger som ligger til grunn hos de aller fleste. Det er nok en sammenheng mellom økningen av lite variert arbeid, spesielt foran datamaskinen, og problematikk i forhold til skuldre, nakke og rygg. Dersom spenninger ligger til grunn våger jeg å påstå at styrketrening ikke hjelper noe særlig, og jeg skal fortelle deg hvorfor.
 
Kanskje trener du mye, og får ikke strekt godt nok ut? Arbeider du kanskje mye i en stilling som ikke er bra for kroppen? Dersom dette er tilfelle, vil trening av det problematiske området kunne gjøre vondt verre all den tid du ikke strekker ut etter øvelsene.
 
Det er desverre noen helsekyndige i Norge i dag som gir styrkende øvelser til pasientene sine, kun for å oppdage at det ikke fungerer. Dersom du har forsøkt behandling som er tilgjengelig i nærområdet der du bor, og det fortsatt ikke hjelper, kan det hende de samme metodene som har hjulpet meg kan være aktuelle for deg.
 
Så hva er løsningen på problemet? Det korte svaret er massasje og utstrekking. Dessverre finnes det lite gode massasjemuligheter i Norge. Utstrekking er noe man kan gjøre selv, men det krever kunnskap utover det generelle for å finne gode øvelser som hjelper mot alvorlig anspenthet. Per i dag vet ikkeforskere, sombaserersegpåvestliglegevitenskap, hvasomskjer i kroppennårvistrekkerut, men de kommergjernefremtil at deterpåvirkerkroppenpositivt.
 
Dersom vi tyr til viten fra Østen kan vi få noen svar. Maria Mercati, som har studert både den kinesiske og den thailandske medisinske tradisjonen, skrev boken ”Thai Massage Manual”.  Her forklarer hun i korthet noe av det som skjer i musklene når vi strekker og presser på dem.
 
"Nårvilegger press påmuskelenbrytesdårligbindevevned, i tilleggtil at detstimulererproduksjonenavelastiskefibre. Blodgjennomstrømningen i muskelen øker i etterkant. Dette er noe som gjør at muskelen kan strekkes mer enn normalt. Derfor er kombinasjonen med strekking og tøying som benyttes i thaimassasje optimal. Strekkingen øker elastisiteten til både muskler og ledd. 
Dersom vi trener, uten å strekke ut i etterkant, vil vi bidra til at muskelfibrene blir kortere. Hjernen vil til slutt tro at muskelen er i spenn, og dette gjør at antagonisten til muskelen slapper av. Vi får da en skjevhet i balansen mellom de to musklene som egentlig skal spille på lag. Strekker vi derimot muskelen, vil vi bidra til å reversere denne effekten".
 
Dersom du har forsøkt tradisjonell vestlig behandling uten å lykkes kan det være lurt å prøve behandling med østlig tilnærming. Det er ikke lett å finne behandlere som er flinke. Heldigvis for deg har jeg hatt tilsvarende problemer med nakke og rygg og funnet frem til gode løsninger. Nå formidler jeg behandlingsprogram i Thailand, og har et samarbeid med en lege i tradisjonell thai medisin som er spesiealist i thaimassasje. Sammen har vi utviklet 8 strekkøvelser for nakke og rygg slik at man kan holde seg i form etter avsluttet behandling.Comments

There isn't any comment in this page yet!

Do you want to be the first commenter?


New Comment

Full Name:
E-Mail Address:
Your website (if exists):
Your Comment:
Security code: