Share this content on Facebook!
03 Jun 2016
MIGRENE (migrene)
Legevitenskapen i den vestlige verden blir stadig bedre. Vi har utryddet flere sykdommer, og funnet vaksiner som beskytter oss mot atter andre. Men når det gjelder problemer i forhold til rygg- og nakkeområdet har vi fremdeles en vei igjen å gå. Er du blant de som ikke ser ut til å bli bedre av styrkende nakkeøveser? Da kan det være du burde fortsette å lese. I detteinnleggetviljegskriveom alternative behandlingsformer for degsomsliter med spenninger i nakkeogrygg.


NATURLIG BEHANDLING (natural treatment)

Da jegstartetbehandling hos fysioterapeut i 2001, fordijeghaddeproblemer i øvredelavryggognakke, fikkjegstadighøre at problemeneskyldtessvakrygg. Dettefikkmegtil å ta...